Nesedí Vám zakoupené zboží? 

- zboží je možné vrátit či vyměnit do 14 dnů od zakoupení

- náklady spojené s vrácením zboží (není-li chyba na straně prodávajícího) hradí kupující

- vrácení zboží je možné: 

  • osobně na adrese Mimoň, Nádražní 97, POUZE v ÚTERÝ od 12 do 15:30 hodin
  • poštou do vlastních rukou, adresa je Petra Němcová, Bohatice 81, 470 02

- peníze za vrácené zboží vám budou připsány na účet do 14 dnů od převzetí vráceného zboží

- zboží by mělo být vráceno v původním obalu, s cedulkami a neponičené! V opačném případě nedojde k vrácení příslušné částky v plné výši. 

Výňatek z občanského zákoníku:

§ 1833

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení ZDE):

Adresát:
Petra Němcová
Bohatice 81, Bohatice 47002
IČ: 76338631
Tel: +420 723 020 682
E-mail: petra.nemcova@seznam.cz
 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

Zboží bylo objednáno dne:   ___________

Číslo objednávky:   __________

Zboží, které vracím (název/počet kusů/cena):

1.    ____________________________________________________

2.    ____________________________________________________

3.    ____________________________________________________

4.    ____________________________________________________

Peněžní prostředky za objednání vráceny bezhotovostním převodem.

 

Číslo účtu pro vrácení částky je: __________________________

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

E-mail:

Telefon:

 

V _______________ dne ______________                                      Podpis:

Výňatek z občanského zákoníku:

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.